fredag 10 augusti 2012

Sista semesterdagen

Fredagsdisco...!
Fredagsdiscot denna sista semesterdag fick ett något eeh, ...udda badtema:-)
Nu krämar vi ur det sista ur denna semester, åhej!